Funktioner

Introduktion

En funktion kan liknas vid en låda med en eller flera indata-variabler och en utdata-variabel. Om vi exempelvis har funktionen f\left(x\right)=x+3 så är x indata-variabeln och f\left(x\right) utdata-variabeln. Om vi sätter f\left(x\right)=y så kan vi plotta funktionen i en xy-graf som i detta exempel blir en rät linje y=x+3 . Anger vi indata-variabeln x till 4 kan vi skriva funktionsvärdet som f\left(4\right)=7 där f\left(4\right) uttalas ”f av 4”.

Videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=FrDUqIl0Bds&t=45s