Om webportalen

Jörgen Nilsson heter jag och jobbar som gymnasielärare med behörighet i matematik, fysik, cad och ett par andra teknikämnen. Jag har också en bakgrund som civilingenjör inom industrin.

Den här webportalen är skapad i syfte att underlätta för dig som elev att på ett enkelt sätt hitta lösta övningsuppgifter, härledningar och länkar till videoklipp kring de centrala delar som ingår i Skolverkets läroplan Lgy11.

Här finns också en samling korta instruktionsvideos och aktiviteter i Geogebra för ökad förståelse kring olika delar inom gymnasiematten. Jag har även samlat en del länkar och typexempel gällande programspråket Python samt lite annat smått och gott som kanske kan vara av intresse.

Webportalen är under ständig utveckling och uppdateras efterhand. Den är framförallt tänkt att fungera som ett komplement och extra stöd till läroboken.