Geogebra Grundövningar (ver. 6.0)

Dessa grundövningar är framtagna av Svenska Geogebrainstitutet och täcker det mesta för kursen Matematik 2c.