Geogebra videoklipp (sorterat efter kursnivå)

Nedan finns ett antal länkar till korta videoklipp i Geogebra som utgår ifrån olika delar av gymnasiematten. Programtekniska funktioner kommer naturligt in på vissa ställen där det passar in. Till vilken kursnivå videoklippet tillhör kan variera beroende på kursspår a, b eller c.

MA 1

MA 2

MA 3

MA 4

MA 5