Grundläggande statistiska begrepp

Introduktion

Medelvärdet definieras som summan av alla ingående termer i en talmängd dividerat med antalet termer. Exempelvis så är medelvärdet av talen 2, 5 och 11 lika med \frac{2+5+11}{3}=6 .

Medianen är det mittersta värdet i en sorterad talmängd. Exempelvis är medianen av talen 2, 5 och 11 lika med 5. Medianen kan i vissa fall ge ett mer rättvisande statistiskt värde än medelvärdet. Exempelvis då ett fåtal värden sticker ut mycket från mängden påverkar dessa medelvärdet men inte medianen.

Typvärdet är det mest förekommande talet i en talmängd. I talmängden 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 är typvärdet 3.

Variationsbredden är vidden(skillnaden) mellan högsta och lägsta termen i en talmängd. I talmängden 3, 5, 6, 9, 20 är variationsbredden 20-3 = 17.

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

https://youtu.be/BTx1RC_aOoc