Tärningskast

import random as rd

def kasta_tarningar(antal_):
    return [rd.choice(range(1, 7)) for i in range(antal_)]  #med dubletter


lista = kasta_tarningar(5)
print(lista)