Abu al-Wafa’ Buzjani (940-998)

Abu al-Wafa’ Buzjani[1] föddes i nuvarande Iran men flyttade vid 19 års ålder till Bagdad där han levde och studerade till sin död. Han introducerade de trigonometriska funktionerna secant, cotangent och cosecant och gjorde även stora upptäckter inom den sfäriska trigonometrin.


[1] Abu al-Wafa’ Buzjani. (2016). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Wafa%27_Buzjani

Buzjani, the Persian.jpg