Andragradsekvation


'''
Löser andragradsekvation på formen x^2 + px + q = 0
'''
p = 2
q = 1

if (p/2) ** 2 - q > 0:
  x1 = -p/2 + ((p/2) ** 2 - q) ** (1/2)
  x2 = -p/2 - ((p/2) ** 2 - q) ** (1/2)
  print(f'Ekvationen har lösningarna x1 = {round(x1, 2)} och x2 = {round(x2, 2)}')
elif (p/2) ** 2 - q == 0:
  x = -p/2
  print(f'Ekvationen har dubbelroten x = {round(x, 2)}')
else:
  i = abs((p/2) ** 2 - q) ** (1/2)
  print(f'Ekvationen har lösningarna x1 = {round(-p/2, 2)} + {round(i, 2)}i och x2 = {round(-p/2, 2)} - {round(i, 2)}i')