Bråktal

Introduktion

Bråktal kallas ibland även rationella tal.

Vid addition/subtraktion eller jämförelse mellan två bråktal skapas lämpligen först en gemensam nämnare varefter täljarna kan adderas eller subtraheras.

Vid multiplikation av två bråk multipliceras täljarna med varandra och nämnarna med varandra.

Division av två bråk är detsamma som att multiplicera det första bråktalet med inversen av det andra bråktalet. Med invers menas här att täljare och nämnare byter plats.

Videoklipp

Räkna med bråktal