Diofantos (ca 210-290 e.Kr.)

Diofantos[1] var verksam i Alexandria och var bland de första att använda symbolisk notation inom matematiken. Han författade det berömda verket Arithmetika i tretton böcker varav tio finns bevarade. Diofantos har fått ge namn åt så kallade diofantiska ekvationer på formen Ax+By=C där A, B och C är heltal.


[1] Diophantus. (2016). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/Diophantus