Edmund Gunter (1581-1626)

Edmund Gunter[1] vare en engelsk matematiker och astronom. Han blev professor i astronomi vid Gresham Collage i London. Gunter är förknippad med flera uppfinningar, däribland sektorn som var en slags föregångare till räknestickan samt Gunters kvadrant som bland annat kunde användas för att bestämma aktuell tid på dagen. Han skrev också verket Canon triangulorum och blev den förste att använda notationen sin.


[1] Edmund Gunter. (2016). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Gunter