Ekvationslösning

Introduktion

Ett ekvationssystem består av två eller flera ekvationer. Man behöver lika många ekvationer som antalet okända variabler för att kunna lösa ekvationssystemet. Det finns flera metoder för att lösa ekvationssystem manuellt, exempelvis med substitutionsmetod, additionsmetod eller genom att invertera matriser.

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=FzJl7cL1OJo

https://www.youtube.com/watch?v=kLBcziEQp1I