Euklides (ca 325-265 f.Kr.)

Euclides[1] var en grekisk matematiker som var verksam i Alexandria i nuvarande Egypten. Man tror att han som ung studerade i Aten vid Platons akademi innan han kom till Alexandria där han var verksam i 20-30 år. Under sin tid i Alexandria skrev han nio till tio verk, av vilka bara en del finns bevarade. Hans mest kända verk är Stoicheia, eller Elementa på latin. Elementa består av 13 böcker om planfigurer, talteori, irrationella tal samt rymdgeometri. En stor del var Elementa var inte hans eget verk utan en samling av nästan all dåtida kunskap kring geometri. Verket har använts i olika versioner som läromedel ända in i våra dagar.


[1] Euklides. (2016). https://sv.wikipedia.org/wiki/Euklides