Francois Viéte (1540-1603)

Francois Viete[1] var en fransman med den ovanliga kombinationen av att vara både matematiker och jurist. Han studerade i Paris och var någon tid ledamot av överdomstolen i Rennes. Vid sidan av sitt ämbete ägnade han studier i matematik och speciellt inom algebra och ekvationsteori.

Viete var den förste att använda symbolsk algebra på det sätt vi gör idag. Detta öppnade vägen för mer generella lösningar inom matematiken. Han var också först med att presentera en oändlig produktserie för att beräkna talet pi, den så kallade Vietes formel. Han hittade även ett samband mellan algebran och trigonometrin och kunde visa att en godtycklig tredjegradsekvation är ekvivalent med att tredela en godtycklig vinkel.


[1] François Viète. (2016). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Vi%C3%A8te

Francois Viete.jpg