Geogebra utbildningsvideos

Den här lilla grundkursen i Geogebra utgår ifrån olika delar hämtade från gymnasiematten. Programtekniska funktioner kommer då naturligt på de ställen det passar in. Avsnitten är relativt oberoende av varandra varför det går bra att studera de i valfri ordning.

Avsnitt 1
– De fyra räknesätten
– Tilldela variabel
– Slider
– Definiera en punkt
– Definiera en lista
– Definiera en funktion
– Lösa en ekvation grafiskt

Avsnitt 2
– Punkt på linje
– Tangentlinje
– Nollställen
– Max- och minpunkter
– Första- och andraderivatan

Avsnitt 3
– Funktioner
– Derivata
– Primitiva funktioner

Avsnitt 4
– 10-logaritmen
– Exponentialfunktioner
– Diskontinuerliga funktioner
– Asymptoter
– Gränsvärde

Avsnitt 5
– Sinuskurvan
– Amplitud
– Period / Frekvens
– Fasförskjutning

Avsnitt 6
– Cirkel
– Ellips
– Linje
– Tangent

Avsnitt 7
– Cirkelcentrum
– Randvinkel
– Enhetscirkeln
– Triangel

Avsnitt 8
– Komplexa tal
– Vektorer
– Komplexa enhetscirkeln
– Ekvationen wp=z

Avsnitt 9
– Integral och area

Avsnitt 10
– Kalkylark (Spreadsheet)
– Kurvanpassning (Regression)
– Korrelation
– Medelvärde
– Median
– Standardavvikelse

Avsnitt 11
– Vektorer
– Addition/Subtraktion av vektorer
– Vektorer i 3D
– Skalärprodukt
– Kryssprodukt

Avsnitt 12
Diff-ekvationer på formen
– y’ = ay
– y’ = ay med villkor
– y’ = ay + b
– y’ = ay + b + x
– y’ = a(y-b) (avsvalning)
– y’ = ay(1-y/b) (logistisk form)

Avsnitt 13
Statistiska begrepp
– Antal och Summa element
– Typvärde
– Max- och Minvärde
– Variationsbredd
– Median
– Nedre- och Övre kvartil
– Kvartilavstånd
– Medelvärde
– Standardavvikelse