Geogebra – Grundövningar (ver. 6.0)

Punkter/Linjer/Längd/Area

 1. Skriv in punkterna A = (4, 4), B = (-3, 3), C = (-4, -2) och D = (6, – 2)
 2. Dra en Sträcka (eng. Segment) mellan punkten C och A.
 3. Avläs sträckans längd = _______ le.
 4. Dra en Polygon mellan punkterna A, B , C och D.
 5. Avläs polygonens area =  _______ae.
 6. Prova att zooma ritområdet ut/in samt flytta det höger/vänster/upp/ned.
 7. Skapa en parallell linje till sträckan C-A som går genom punkten B.
 8. Skapa en vinkelrät linje till sträckan C-A som går genom punkten A.
 9. Skapa en skärningspunkt mellan de två linjerna som du skapade i punkt 5 och 6. Denna punkt ska nu ha fått beteckningen E.
 10. Skapa en cirkel genom de tre punkterna A, E och B.  
 11. Mät och ange cirkelns omkrets = ________le.
 12. Mät och ange cirkelns area = _________ae.
 13. Spara ditt arbete som Grundövning 1

Funktioner

 1. Skriv in f(x) = 2x + 3
 2. Prova att zooma ritområdet ut/in samt flytta det höger/vänster/upp/ned.
 3. Avläs koordinaten där funktionen f(x) (linjen) skär y-axeln = ( ,    )
 4. Avläs koordinaten där funktionen f(x) (linjen) skär x-axeln = ( ,     )
 5. Avläs linjens lutning med kommandot Lutning (eng. Slope) = _________
 6. Försök att avläsa funktionsvärdet (d v s y-värdet) då x = 1.3:  __________
 7. Skriv in f(1.3) och avläs värdet i kommandofönstret: __________
 8. Skriv in g(x) = 4.2 i kommandofönstret.
 9. Skapa en Skärningspunkt (eng.Intersect) mellan linjerna f(x) och g(x) och avläs koordinaten (   ,   ).
 10. Vad är lösningen till ekvationen f(x) = g(x), d v s 2x + 3 = 4.2 ? _________
 11. Spara ditt arbete som Grundövning 2

Lösa ekvation grafiskt

 1. Skrin in f(x) = 1.5x + 2
 2. Skriv in g(x) = -3x + 1 på nästa rad.
 3. Skapa en Skärningspunkt (eng.Intersect) mellan linjerna f(x) och g(x) och avläs koordinaten (    , )
 4. Vad är lösningen till ekvationen f(x) = g(x), d v s 1.5x + 2 = -3x + 1 ? _________
 5. Spara ditt arbete som Grundövning 3

Lösa ekvation algebraiskt / numeriskt

 1. Skriv in solve(f = g)
 2. Fick du samma svar som i den grafiska lösningen? Vad skiljer? __________
 3. Prova att klicka på den blå knappen till höger. Vad händer?_____________
 4. Spara ditt arbete som Grundövning 4

De fyra räknesätten

 1. Skriv in 15-4+1/2-(6-2)
 2. Vad blev svaret: ___________
 3. Klicka på den blå knappen till höger. Vad händer?___________
 4. Skriv in 32 × 4 – 52
 5. Vad blev svaret: __________
 6. Skriv in (a + b^(1/2)/2
 7. Vad blev svaret: ___________
 8. Skriv in 15 och klicka enter.
 9. Vad händer?______________
 10. Skriv in c + d
 11. För nu slidern i sidled och studera vad som händer med variabeln e.
 12. Ändra nu övre gränsen på slidern till 45 och steglängden till 5.
 13. Slutligen avrunda talet e till en decimal med kommandot round(e,1)
 14. Spara ditt arbete som Grundövning 5