Integralen av en funktion


"""
Integralen av f(x)
"""

def f(x: float):
  return x**3 - 2*x

def integral(func, a: float, b: float, h=1e-5):
  antal = int(abs(b-a)/h)
  int_value, k = 0, 0
  for i in range(antal):
    int_value = f(a + k) * h + int_value
    k = k + h
  print(antal)
  return int_value


print(integral(0.4, 0.7))