James Gregory (1638-1675)

James Gregory[1] var en skotsk matematiker, optiker och astronom. Han verkade som professor i matematik vid universiteten i St: Andrews och Edinburgh. Gregory uppfann en ny typ av reflekterande teleskop som fått bära hans namn, Gregorianteleskopet. Inom trigonometrin redovisade han så kallade Taylorutvecklingar av sinus och cosinus bland mycket annat i sitt verk Vera Circuli et Hyperbolae Quadratura.


[1] James Gregory. (2016). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/James_Gregory_(mathematician)

James Gregory.jpeg