Komplexa tal

Introduktion

Komplexa tal består av real- och imaginärdel där den sistnämnda är multiplicerad med talet i där i^2=-1 . Komplexa tal kan uttryckas i både rektangulär form som z=a+bi och i polär form som r\cdot e^{ix} eller r·(\cos(x)+i·\sin(x)) där r är vektorns längd och x dess vinkel (argument).

Nedan några samband som kan vara bra att känna till:

Re\left(z\right)=\frac{z+\overline{z}}{2}
Im\left(z\right)=\frac{z-\overline{z}}{2i}
\left|z\right|^2=z\cdot\overline{z}
z_1\cdot z_2=r_1\cdot r_2\cdot e^{i\cdot\left(x_1+x_2\right)}
i\cdot z=e^{i\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp