Korrelation och regression

Introduktion

Ibland kan det vara praktiskt att kunna representera en mängd data i form av en funktion. Det kan man göra genom kurvanpassning eller regression. Korrelation och korrelationskoefficient är ett mått på sambandet mellan värdena i datamängden. Saknas samband helt och hållet är korrelationskoefficienten = 0 och vid fullständigt samband är korrelationen = 1.

Videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=-vz4FsCfR-Y

https://www.youtube.com/watch?v=SaS4xW7QxgA