Leonard Euler (1707-1783)

Leonard Euler[1] var en schweizisk matematiker född i Basel. Euler var otroligt produktiv med mer än 900 artiklar och matematiska böcker. Han studerade teologi och antika språk i Basel samtidigt som han utvecklade sin matematiska färdighet som elev hos Johann Bernoulli. Han anslöt sig senare till en av Johanns söner Daniell Bernoulli vid universitetet i Sankt Petersburg. Då denne lämnade Ryssland, övertog Euler Bernoullis professorstjänst vid den matematiska avdelningen. Euler lämnade senare även han det oroliga Ryssland och tog plats vid den kungliga akademien i Berlin. Det var i Berlin han publicerade sitt verk Introductio in analysin infinitorum som bland annat innehåller det som idag kallas Eulers formel.


[1] Leonard Euler. (2016). Hämtat från https://sv.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler

Leonhard Euler