Maximal ersättning

def v(x_, y_): # volym
  return 200 * x_ + 50 * y_


def m(x_, y_): # massa
  return 5 * x_ + 20 * y_


def e(x_, y_): # intäkt
  return 40 * x_ + 25 * y_


emax = 0
for x in range(0, 41):
  for y in range(1, 86):
    if v(x, y) <= 8000 and m(x, y) <= 1700:
      if e(x, y) > emax:
        emax = e(x, y)
        stora = x
        sma = y
        print(f'Ersättningen för {stora} stora och {sma} små lådor blir {e(stora, sma)}')

print()
print(f'Optimalt ska Tony lasta {stora} stora lådor och {sma} små lådor')
print(f'Maxersättningen blir då {emax} kr. Lastvolymen blir {v(stora, sma)} liter och vikten {m(stora, sma)} kg')