Monty Hall

#MontyHall

import random as rd

num: [int] = 15
antal: [int] = 1
behall: list[int] = [0]*num
byt: list[int] = [0]*num
behall_frekvens: list[float] = [0]*num
byt_frekvens: list[float] = [0]*num
antal_lista: list[int] = [0]*num

for j in range(num):
  for i in range(antal):
    dorr = [1, 2, 3]
    bil_dorr = rd.randint(1, 3)
    val1_dorr = rd.randint(1, 3)
    dorr.remove(val1_dorr)

    if val1_dorr == bil_dorr:
      q = rd.sample(dorr, 2)
      monty_dorr = q[0]
      val2_dorr = q[1]
    else:
      dorr.remove(bil_dorr)
      monty_dorr = dorr[0]
      val2_dorr = bil_dorr

    if val1_dorr == bil_dorr:
      behall[j] += 1
    else:
      byt[j] += 1
  behall_frekvens[j] = round(behall[j]/antal, 4)
  byt_frekvens[j] = round(byt[j]/antal, 4)
  antal_lista[j] = antal
  antal *= 2
print('Antal försök')
print('Andel vinster alternativ behåll')
print('Andel vinster alternativ byt')
print(antal_lista)
print(behall_frekvens)
print(byt_frekvens)