Nollställen på andragradsfunktion

from math import sqrt

"""
Beräknar nollställen för en andragradsfunktion
på formen ax^2 + bx + c = 0
"""


def parabola_roots(a: float, b: float, c: float, decimals=int(2)):
  t1 = round(-b/(2*a), decimals)
  t2 = round(t1 ** 2 - c/a, decimals)
  if t2 > 0:
    return [f'{t1}\u00B1{t2}']
  elif t2 < 0:
    return [f'{t1}\u00B1{t2}i']
  else:
    return [f'{t1}']

print(parabola_roots(1, 2.5, -2, 1))
print(parabola_roots(1, 1.5, 2))
print(parabola_roots(1, 2, 1))