Normalfördelning

Introduktion

Många uppmätningar följer den så kallade normalfördelningen som har formen av en kyrkklocka med de flesta värdena kring medelvärdet och färre och färre värden ju längre bort från medelvärdet.

Normalfördelningen kan beskrivas med normalfördelningsfunktionen f\left(x\right)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} , där \mu är medelvärdet och \sigma standardavvikelsen.

Standardavvikelsen definieras som \sigma=\sqrt{\frac{\sum_{ }^{ }(x-\mu)^2}{n}} , där n är antalet mätvärden.

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

https://youtu.be/PZ61Qz2rTGg