Potenser och potensregler

Introduktion

Ett uttryck på formen ab kallas potens där a utgör basen och b exponenten. Exempelvis är potensen 34 detsamma som 3\cdot3\cdot3\cdot3 .

Potenslagar:
\left(a\cdot b\right)^x=a^x\cdot b^x
\left(\frac{a}{b}\right)^x=\frac{a^x}{b^x}
a^x\cdot a^y=a^{x+y}
\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}
\left(a^x\right)^y=a^{xy}

Notera speciellt att a^0=1 och att a^{-1}=\frac{1}{a}

Videoklipp

Potensekvationer – exempel

https://www.youtube.com/watch?v=5LWpnbyIrwg

https://www.youtube.com/watch?v=QJ7fERo_53k