Primtal och delbarhetsregler

Introduktion

Ett heltal kallas primtal om det är större än ett och endast delbart med sig själv. De första primtalen är 2, 3, 5, 7 och 11 men det finns oändligt många primtal. Alla övriga tal kan faktoriseras i primtalsfaktorer. Alla primtal utom talet 2 är udda.

Delbarhetsregler:
Ett tal är delbart med 2 om sista siffran i talet är 0, 2, 4, 6 eller 8 (alltså ett jämnt tal).
Ett tal är delbart med 3 då siffersumman också är delbar med tre. Siffersumman är summan av alla enskilda siffror i talet. Exempelvis är 417 delbart med tre eftersom dess siffersumma 4+1+7 = 12 också är delbar med tre.
Ett tal är delbart med 4 om det tal som de två sista siffrorna utgör också är delbar med 4. Exempelvis är 516 delbart med fyra eftersom 16 också är delbart med fyra.
Ett tal är delbart med 5 om talets slutsiffra är 5 eller 10.
Ett tal är delbart med 6 om det är delbart med både 2 och 3.
Ett tal är delbart med 9 om dess siffersumma också är delbar med nio.

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

Primtal och delbarhet

https://www.youtube.com/watch?v=kfKKaUuEcMs

https://www.youtube.com/watch?v=m9VO74R90e0