Ptolemaios (ca 90-170 e.Kr.)

Ptolemaios[1], benämns ofta som Ptolemy i engelskspråkig litteratur, var en Grekisk matematiker och astronom. Han var verksam i Alexandria i nuvarande Egypten, där han utförde en mängd astronomiska observationer.  Han ställde även upp den så kallade Ptolemaiska satsen, som säger att summan av rektanglarna av de motstående sidorna i en i en cirkel inskriven fyrhörning är lika med rektangeln av diagonalerna. Det är osäkert hur stor del som var hans eget verk och hur mycket som han återberättat från bland andra Hipparchos. Hans viktigaste verk var Almagest, där han bland annat dokumenterade den första trigonometriska tabellen (kordatabellen).


[1] Ptolemaios. (2016). https://sv.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios