Pythagoras (ca 580-495 f.Kr.)

Pythagoras[1] föddes på ön Samos. Han var bekant med Thales och brukade besöka honom i Miletos. Han reste också till Egypten för att förkovra sig inom matematik och astronomi. Då Egypten invaderats av den persiske kungen Kambyses II, fördes Pythagoras som krigsfånge till Babylon där han studerade deras läror. Efter några år återvände han till Samos men flyttade senare vidare till Kroton i Italien där han grundade en skola. Eleverna på skolan kom att kalla sig Pythagoréer. Pythagoras anses vara den förste att bevisa relationen mellan en rätvinklig triangels kateter och hypotenusa och har därför fått ge namn åt Pythagoras sats.


[1] Pythagoras. (2016). https://sv.wikipedia.org/wiki/Pythagoras

Pythagoras