Räta linjens ekvation

Introduktion

Räta linjens ekvation kan uttryckas som y=k\cdot x+m och kallas k-form där k är linjens lutning och m dess skärning med y-axeln. Lutningen är positiv för stigande funktion och negativ för avtagande funktion.

En rät linje kan också uttryckas på allmän form ax+by+c=0 . Notera speciellt att en vertikal linje inte kan beskrivas på k-form men väl på allmän form, ex v x=3 .

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

https://youtu.be/fhh2GK-Chmc?list=PLP4eRIdf14WRLQU4RHNoYzycE6b74mJnP