Regiomontanus(1436-1476)

Johannes Regiomontanus[1] var en tysk matematiker och astronom som reste till Rom för att studera grekiska i syfte att översätta Ptolemaios verk Almagest. Han utgav också bland annat skriften De triangulis omnimodis och blev genom dessa arbeten betydelsefull för den fortsatta utvecklingen av trigonometrin i Europa.


[1] Johannes Regiomontanus. (2016). Hämtat från https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Regiomontanus

Johannes Regiomontanus