Roger Cotes (1682-1716)

Roger Cotes[1] var en engelsk matematiker vid universitetet i Cambridge och är kanske mest känd för att ha arbetat nära tillsammans med Isaac Newton inför Newtons publicering av hans berömda Principias andra utgåva. Cotes var även den som först introducerade den formel som idag är känd som Eulers formel.


[1] Roger Cotes. (2016). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Cotes