Talföljder

Introduktion

En talföljd kan sägas vara en följd av tal som har någon form av mönster. I en aritmetisk talföljd är differensen mellan alla tal i talföljden lika. I en geometrisk talföljd är kvoten mellan två på varandra följande tal lika. Det finns också andra talföljder som ex v den berömda Fibonacci-talföljden där varje tal är summan av de två föregående.

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

https://youtu.be/ZapPvLGqHm0

https://www.youtube.com/watch?v=c8ccsE_IumM&t=2s

Presentationer

Gyllene snittet