Talsystem

Teori

Vårt moderna talsystem har talbasen tio, men det finns också andra talbaser. I olika kulturer igenom historien har man använt andra talbaser skilt från tio. Ett exempel är talbasen sextio som användes av Babylonierna några hundra år f.Kr. och fortfarande lever kvar i vår klocka. Inom den digitala tekniken används också talbaserna 2, 8 och 16 som kallas binära, oktala respektive hexadecimala talbaser.

Geogebra-aktiviteter