Thales (ca 625-545 f.Kr.)

Thales[1]  från staden Miletos var en grekisk filosof, astronom och matematiker. Han tillhörde en av Greklands sju vise män enligt Platons dialog Protagoras. Thales var en berest man som bland andra länder varit i Egypten och hade kunskaper i geometri. Han menade att allt är vatten och att allt kan förklaras om vi kan förklara vatten. Han har fått ge namn åt Thales sats som visar att en inskriven triangel i en cirkel vars ena sida är diametern har en rät vinkel mot cirkelns periferi.


[1] Thales. (2016). https://sv.wikipedia.org/wiki/Thales

Thales 1825 at Alex. Onasis Foundation.jpg