Topptriangel- och transversalsatsen

Introduktion

Både topptriangelsatsen och transversalsatsen anger förhållandet mellan trianglarnas sidor baserat på likformighet. En transversal är en linje som delar en triangel i två delar så att en ny mindre topptriangel bildas som är likformig med den ursprungliga.

Geogebra-aktiviteter

Video-klipp

https://www.youtube.com/watch?v=fbWRGH9WzH0