Randvinkelsatsen

Introduktion

Randvinkelsatsen säger att om randvinkel och centrumvinkel har samma båge, är alltid centrumvinkeln dubbelt så stor som randvinkeln. Om den gemensamma bågen utgör halva cirkeln så att centrumvinkeln är 180 grader kommer följaktligen randvinkeln bli vinkelrät enligt Thales sats. En konsekvens av randvinkelsatsen blir också att alla randvinklar som står mot samma båge är lika stora.

Geogebra-aktiviteter

Härledningar

Videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=-eNTuikpvWg