Yatzy

import numpy as np
import random as rd
from tabulate import tabulate
import sys

player = ['Jorgen', 'Henrik']

pos = np.zeros((16, 2)).astype(int)
totalsumma = np.zeros(2).astype(int)
delsumma = np.zeros(2).astype(int)
bonus = np.zeros(2).astype(int)

for i in range(0, 16):
  for j in range(0, 2):
    pos[i, j] = -1


def kast1():
  dice1 = [rd.randint(1, 6) for i in range(5)]
  print(f'Tärningsutslag efter första kastet = {dice1}')

def kast2():
  k = 0
  pick1 = []
  while True:
    save = int(input(f'Spara undan tärning {k+1} (0=sluta spara): '))
    k = k + 1
    if (save != 0) and (k < 5):
      pick1.append(save)
    else:
      k = k - 1
      break
  dice2 = [rd.randint(1, 6) for i in range(5 - k)]
  print(f'Kast 2 gav: {dice2}')
  print(f'Tärningsutslag efter andra kastet = {dice2 + pick1}')

def kast3():
  k = 0
  pick2 = []
  while True:
    save = int(input(f'Spara undan tärning {k+1} (0=sluta spara): '))
    k = k + 1
    if (save != 0) and (k < 5):
      pick2.append(save)
    else:
      k = k - 1
      break
  dice2 = [rd.randint(1, 6) for i in range(5 - k)]
  print(f'Kast 3 gav: {dice2}')
  print(f'Tärningsutslag efter tredje kastet = {dice2 + pick2}')


def summationer():
  delsumma[0] = 0
  delsumma[1] = 0
  for j in range( 0, 2 ):
    for i in range( 1, 7 ):
      q = pos[i, j]
      if q == -1:
        q = 0
      delsumma[j] = delsumma[j] + q
  for j in range( 0, 2 ):
    if delsumma[j] >= 63:
      bonus[j] = 50

  totalsumma[0] = delsumma[0] + bonus[0]
  totalsumma[1] = delsumma[1] + bonus[1]
  for j in range( 0, 2 ):
    for i in range( 7, 16 ):
      q = pos[i, j]
      if q == -1:
        q = 0
      totalsumma[j] = totalsumma[j] + q

def get(x_):
  if x_ == -1:
    return ' '
  else:
    return x_

def print_table():
  col_names = [' ', ' ', 'Spelare 1', 'Spelare 2']
  data = [['Pos', 'Beskrivning', player[0], player[1]],
      [' 1', 'Ettor', get(pos[1, 0]), get(pos[1, 1])],
      [' 2', 'Tvåor', get(pos[2, 0]), get(pos[2, 1])],
      [' 3', 'Treor', get( pos[3, 0] ), get( pos[3, 1] )],
      [' 4', 'Fyror', get( pos[4, 0] ), get( pos[4, 1] )],
      [' 5', 'Femmor', get( pos[5, 0] ), get( pos[5, 1] )],
      [' 6', 'Sexor', get( pos[6, 0] ), get( pos[6, 1] )],
      [' ', 'Delsumma:', delsumma[0], delsumma[1]],
      [' ', 'Bonus:', bonus[0], bonus[1]],
      [' 7', 'Ett par', get( pos[7, 0] ), get( pos[7, 1] )],
      [' 8', 'Två par', get( pos[8, 0] ), get( pos[8, 1] )],
      [' 9', 'Tretal', get( pos[9, 0] ), get( pos[9, 1] )],
      ['10', 'Fyrtal', get( pos[10, 0] ), get( pos[10, 1] )],
      ['11', 'Liten straight', get( pos[11, 0] ), get( pos[11, 1] )],
      ['12', 'Stor straight', get( pos[12, 0] ), get( pos[12, 1] )],
      ['13', 'Kåk', get( pos[13, 0] ), get( pos[13, 1] )],
      ['14', 'Chans', get( pos[14, 0] ), get( pos[14, 1] )],
      ['15', 'Yatzy', get( pos[15, 0] ), get( pos[15, 1] )],
      [' ', 'Totalsumma:', totalsumma[0], totalsumma[1]]]
  print(tabulate(data, headers=col_names, tablefmt='fancy_grid'))


################################################
##################YATZY#########################
################################################
m = 1
player_ = 0
print_table()
while m < 31:
  print('#' * 52)
  print(f'############## Spelare: {player[player_]} #####################')
  print('#' * 52)
  kast1()
  val1 = input('Vill du kasta om (j/n)?: ')
  if val1.lower() == 'j':
    kast2()
    val2 = input('Vill du kasta om (j/n)?: ')
    if val2.lower() == 'j':
      kast3()
  position = int(input(f'Var vänlig välj en position att sätta poäng på:'))
  poang = int(input(f'Ange antal poäng: '))
  pos[position, player_] = poang
  m = m + 1
  if player_ == 0:
    player_ = 1
  else:
    player_ = 0
  summationer()
  print_table()
utskrift = input('Vill du skriva ut resultatet till textfil (j/n)?: ')
if utskrift.lower() == 'j':
  orig_stdout = sys.stdout
  f = open('Yatzy_resultat.txt', 'w')
  sys.stdout = f
  print_table()
  sys.stdout = orig_stdout
  f.close()